Piebalgas Ainavu ceļi


Piebalgas Porcelāna Fabrika sadarbībā ar Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadiem piedāvā jaunu projektu “Piebalgas ainavu ceļi”. Projekta mērķis ir Piebalgas Porcelāna Fabrikas apmeklētājiem un novada viesiem palīdzēt sastādīt iespējami labāko, interesantāko Piebalgas ceļojuma maršrutu.

Ainavu ceļi ir inovatīvs veids kā cilvēkiem baudāmā un saprotamā veidā norādīt uz aplūkojamā reģiona, kas iekļauj kā pagastu un novadu identitāti, tā iezīmējot kopējo Vidzemes vidienes tēlu, pasniegt saistošu informāciju, saņemt ieskatu par amatniecību un gūt ainavisko baudījumu, ko sniedz Vidzemes augstiene.Ainavu ceļu maršruti:

Mērnieku Laiki

Bērzkrogs - Jaunpiebalga

Dzērbene

Vecpiebalga

Taurene

Ineši

Kaive


Pastaigu maršruts:

Dzērbene


Kontaktinformācija:

e-pasts: dome@jaunpiebalga.lv; tālrunis: +371 29343990

laura.pruse@vecpiebalga.lv

piebalgas.porcelana.fabrika@gmail.com; tālrunis: +371 28451800